قیمت خودرو 

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 4)۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۱.۰۹%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ Sبه زودی۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۹%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۸۷%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستی۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۰%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۹۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۷۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۳%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎-۱.۲۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۵%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۳%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۷%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۶.۰۸%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۱.۶۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
منبع: ایران جیب