قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎۰.۶۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۲۰%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۴%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۸%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1به زودی۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۲%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۵۲%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۷%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X---به زودی(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۵۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎۰.۹۱%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎۱.۸۰%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎۰.۸۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎۰.۷۱%‏)‎۲,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 3۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰(‎۰.۶۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳۵,۹۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (دستی)به زودی۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)به زودی۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۷%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۹%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۰%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب