قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۵۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۴۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو دستی۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۷۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DAبه زودی۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DAبه زودی۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DAبه زودی۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (با لاینر)۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰