قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰***(‎-۰.۶۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰***(‎-۰.۶۷%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۹۷%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۳%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎-۱.۲۰%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎-۱.۵۱%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۹۳%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎-۰.۸۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰***(‎-۰.۵۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎-۱.۱۳%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۵%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(‎-۱.۴۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۱.۵۱%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۸۶%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۵%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۴%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
تیباناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
سایناناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DAبه زودی۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(‎-۱.۲۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DAبه زودی۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۰.۴۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۱.۰۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DAبه زودی۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۵۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(‎-۱.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۵۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۸%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۳۸%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۶%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۶%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۱%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۳%‏)‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۵۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۳%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۶%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۷%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۲%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۴%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۴%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۱%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا اتوماتیک******(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۳%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۲۰%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۸۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۳.۵۰%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۷۷%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۱%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
منبع:ایران جیب