قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۳۹%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۴.۸۰%‏)‎-۲۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۶.۱۶%‏)‎-۳۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۴.۵۷%‏)‎-۲۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۵.۵۳%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۴۸%‏)‎-۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۶۳%‏)‎-۲۹,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۴۰%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎-۴.۷۷%‏)‎-۲۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎-۳.۷۸%‏)‎-۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎-۵.۹۲%‏)‎-۳۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۳.۸۲%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎-۵.۴۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۸۳%‏)‎-۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۵.۸۱%‏)‎-۳۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۳.۳۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎-۱.۱۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۸%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎-۲.۱۸%‏)‎-۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۳.۲۹%‏)‎-۳۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۲.۸۲%‏)‎-۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎-۴.۵۱%‏)‎-۲۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۴.۲۳%‏)‎-۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۴%‏)‎-۲۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۲.۴۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۳%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۶۱%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۵%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۵%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۱%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۲.۷۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎-۲.۷۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۱.۵۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۱.۲۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۳.۱۴%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎-۲.۸۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۱.۶۹%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۱.۶۹%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۲.۷۵%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۳.۰۱%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(‎-۲.۹۹%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۲.۰۱%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۱.۴۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۱.۴۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۹%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۳%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۵%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۷%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۵%‏)‎-۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۱%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۱۶%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۲.۹۰%‏)‎-۲۶,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۰%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۱%‏)‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۶۳%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۹%‏)‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۳%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۳.۱۶%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۷%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۹%‏)‎-۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۴۲%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۸۶%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۵%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۴۳%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۵%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۶.۵۵%‏)‎-۳۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۹%‏)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۷۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۹%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۰%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۷۲%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۶%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(‎-۱.۰۷%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۶%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۸%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۳.۱۷%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۰۷%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
منبع:ایران جیب