قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۸۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۱۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۸۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۱.۴۰%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)ناموجود---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب