ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۵%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۷۹%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو دستی۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۸%‏)‎-۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎۰.۴۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(‎۲.۰۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۶%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۴۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
تیبا 2۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۳۹%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۱۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۱.۳۹%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک پلاس اتوماتیک۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰(‎-۱.۲۱%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (با لاینر)۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال)۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۴%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۱۵%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۱۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۶%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۵.۱۹%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۹%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۶%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۷%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰