قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰(‎۰.۶۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو دستی۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰(‎۱.۰۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰(‎۰.۹۱%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰(‎۱.۶۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰(‎۲.۶۶%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰(‎۰.۶۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰(‎۱.۲۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰(‎۱.۷۲%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰(‎۰.۷۱%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۵۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۹%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (آپشنال)۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس)۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
قیمت خودرو های وارداتی
هیوندای - Hyundai
هیوندای النترا 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۲۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای i20 (مونتاژ). 1397۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۴۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۲۹%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۱۵%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سانتافه 2017۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2018۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۳۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۲%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا سورنتو 2017۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۲%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا سورنتو 2018۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۲۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۱۹%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو کولئوس 2018۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۱۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو تلیسمان 2018۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۹۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کپچر 2017۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۳.۶۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۹۲%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۰۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۸%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید ICON۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۹۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید lounge۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس - Lexus
لکسوس NX هیبرید 2017 300h۱۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۸۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۵۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۰۴%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۸۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۶۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۵.۸۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۳.۰۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۶۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۲%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۸۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۸۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۴.۶۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپDynamic۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فولکس‌واگن پاسات۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۰۳%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فولکس‌واگن تیگوان۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۱۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مینی - Mini
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۰۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مینی کانتری من S، 2018۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب