قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎۲.۵۲%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۲.۲۸%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۲.۷۴%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۱.۸۴%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۲%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۱۱%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎۲.۲۹%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎۱.۳۱%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎۱.۲۸%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎۱.۸۸%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎۱.۵۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎۳.۴۷%‏)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۴۱%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎۲.۱۰%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎۲.۵۶%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎۲.۱۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۴%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۸۰%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎-۰.۷۷%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۴%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(‎۲.۱۱%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۲.۴۱%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۱%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۳۳%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۰۰%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۷۸%‏)‎۶۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۸۷%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎۱.۶۹%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎۱.۱۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(‎۱.۳۳%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(‎۱.۳۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎۱.۱۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎۱.۷۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(‎۱.۷۳%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎۲.۳۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎۱.۳۵%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎۱.۸۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎۲.۵۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۳%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۷۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۵%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۴۲%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(‎۲.۳۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۸%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۵%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۰۰%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۲۹%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۲.۸۹%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۴%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۶%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۱۳%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۷%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۲۸%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۷%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۴%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۵۹%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۴۳%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۴%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۴۱%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۸۷%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۱%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۵%‏)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۰۴%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۴%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۲۳%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۳%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۳%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۰۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۹%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۰%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۶۶%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۹%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۱.۸۷%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۱%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۷%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏