قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۵%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۱%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎-۲.۰۵%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۱%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۱.۷۳%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎-۱.۷۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۱.۸۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۱.۸۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

منبع:ایران جیب