قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۱۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎۱.۱۹%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۴۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۷۰%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۱.۲۵%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۳۴%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۷۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎۱.۱۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(‎۱.۱۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب