قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۱۲%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۵۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎۰.۷۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۶۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(‎-۰.۱۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۵۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXL۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰(‎-۰.۴۲%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 1۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 2۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 3۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۷۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۲,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
زوتی DL5به زودی۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستی۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (دستی)۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (اتوماتیک)۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۰۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۰۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (هیبرید)۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۴۶%‏)‎-۹۹,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۱%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎۳.۲۸%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۷۷%‏)‎-۹۹,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
بستیون T77به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۶%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای---۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۱%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۹%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y7۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏