قیمت خودروهای داخل

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰(‎۲.۸۱%‏)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰(‎۳.۰۱%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰(‎۳.۳۷%‏)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰(‎۲.۹۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۳.۳۹%‏)‎۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰(‎۱.۲۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو دستی۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰(‎۱.۷۶%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰(‎۰.۶۱%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰(‎۲.۷۰%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰(‎۳.۵۶%‏)‎۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰(‎۲.۶۲%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰(‎۱.۷۱%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰(‎۱.۶۷%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰(‎۱.۵۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰(‎۱.۳۲%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰(‎۱.۱۹%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰(‎۳.۱۹%‏)‎۲۶,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰(‎۱.۰۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰(‎۳.۷۵%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰(‎۲.۴۶%‏)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۲۱%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۶۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۱۱%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰(‎۱.۸۴%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تیبا 2۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰(‎۲.۰۴%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰(‎۲.۳۰%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰(‎۲.۵۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰(‎۱.۵۴%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک پلاس اتوماتیک۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰(‎۱.۶۵%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰(‎۰.۵۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎۰.۸۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰(‎۲.۴۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰(‎۱.۶۱%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰(‎۴.۰۳%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (آپشنال)۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎۴.۴۳%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال)۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۳%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس)۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۹%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۳.۸۵%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۳.۵۷%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۳۵%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۱۰%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۶۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۴۴%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۲۹%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۲۶%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۱۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۱۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۷۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۳.۸۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۵۲%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۵%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
جک J4 (آپشنال)۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۳۹%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۳%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۵۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۴۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۹۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۷.۹۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۲%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۷۴%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۱۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۹۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۳۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۸.۹۴%‏)‎۵۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۳%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۸۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۱۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا اتوماتیک۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۴.۰۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۱%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۳۹%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۵%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۷۲%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۱.۹۴%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۴۴%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
قیمت خودرو های وارداتی
هیوندای - Hyundai
هیوندای النترا 2018۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای i20 (مونتاژ). 1397۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2017۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2018۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2017۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو کولئوس 2018۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو تلیسمان 2018۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کپچر 2017۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید ICON۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید lounge۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport چهار کلید 2018۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX توربو fsport دو کلید 2018۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپDynamic۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن پاسات۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی - Mini
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کانتری من S، 2018۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب