ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو دستی۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎۲.۵۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۸%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۸%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۱۱%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۴%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 2۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا S۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰(‎-۲.۱۳%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (با لاینر)۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزلناموجود۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۷%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

قیمت خودروهای وارداتی

هیوندای - Hyundai
هیوندای النترا 2018۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای 1401H 350۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۲.۳۴%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۰۵%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۹۲%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۸۵%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سانتافه 2017۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۵۱%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سانتافه 2018۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۳۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۳۷%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا اسپورتیج 2017۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۸۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۸۵%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا سورنتو 2017۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۶۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۷۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو کولئوس 2018۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۰۴%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو تلیسمان 2018۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۲۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کپچر 2017۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۷۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۹۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۰۶%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۰۳%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۲.۶۵%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید ICON۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۲۱%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۸۴%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید lounge۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۷۸%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۷۵%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۸۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۷۸%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۵۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۳.۰۰%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۲.۷۳%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۲.۵۷%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۵۴%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۱۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۲.۰۸%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۸۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۷۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۸۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۶۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رکستون G4 مدل 2018۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۲۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۸۲%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۰۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۰۲%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۳۰%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۳۶%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فولکس‌واگن پاسات۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۶۲%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مینی - Mini
مینی کانتری من S، 2018۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۷۰%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۲.۰۰%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰