قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس موتور XU7P۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎۰.۵۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (فول)۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۰.۴۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (ارتقاء)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۱.۵۹%‏)‎۱۰,۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۰.۵۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۲%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۳۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۱.۱۸%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰(‎۰.۴۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰(‎۰.۹۷%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎۰.۶۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء)۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۰۰%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۱.۰۵%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء)۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۷۴%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۵۶%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۸%‏)‎۱۳,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎۱.۷۸%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎۱.۵۹%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۲.۴۳%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۶۱%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۱.۷۱%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۳۲%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۵%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎۱.۸۳%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎۲.۲۷%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎۲.۶۰%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۴%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎۰.۶۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
شاین مکس بنزینیبه زودی۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎۱.۵۱%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎۱.۷۴%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۱.۴۱%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎۰.۸۹%‏)‎۳,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد)۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(‎۰.۷۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎۰.۳۹%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین G (استاندارد)۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎۱.۶۸%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎۰.۷۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰(‎۲.۹۵%‏)‎۸,۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎۲.۵۷%‏)‎۷,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(‎۰.۴۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (دوگانه سوز)به زودی۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎-۲.۰۵%‏)‎-۳۱,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS55به زودی۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
زوتی DL5۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(‎۵.۸۸%‏)‎۵۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۹%‏)‎۳۷,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۷%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۵%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۱.۱۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو7 پرو پرمیوم۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۶%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۴%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۳%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای کرتابه زودی۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۱۷%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎-۰.۹۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۱.۶۱%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت 2۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۴%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۰%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۲%‏)‎۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰