قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎۰.۷۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 4)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎۰.۶۲%‏)‎۳,۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۰.۹۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(‎۰.۴۴%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین GL۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین G۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۳%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۱۹%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب