قیمت خودروهای داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۳%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎۱.۸۲%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۶۳%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۱۵%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۷%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۹۴%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۴%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو دستی۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۹%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎۰.۹۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎۲.۱۶%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۶%‏)‎۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۴%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۱%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 2۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎۱.۵۶%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۸%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۳%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۳۵%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎۱.۵۴%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۲%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۹۸%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۱.۴۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا S۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎۰.۲۴%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰(‎۰.۸۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎۰.۵۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (با لاینر)۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۹%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۴%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر

سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

قیمت خودورهای وارداتی

هیوندای - Hyundai
هیوندای النترا 2018۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۸۳%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای 1401H 350۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سانتافه 2017۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سانتافه 2018۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۳۱%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۳۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا سورنتو 2017۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۷۵%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو کولئوس 2018۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۵۴%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو تلیسمان 2018۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۸۸%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کپچر 2017۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۸۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۲%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۹%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید ICON۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۵%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید lounge۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۸۰%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۵۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۲%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۲.۰۴%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۴۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۹۲%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۹۶%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۷۳%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۱.۷۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۳.۰۶%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۵۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۰۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۶۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۴۶%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فولکس‌واگن پاسات۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۷۵%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مینی - Mini
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کانتری من S، 2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰