قیمت خودروهای داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۸%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۲.۲۳%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۱۷%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۹۵%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۲.۰۰%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۹۴%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎-۱.۵۴%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۳.۳۵%‏)‎-۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎-۳.۰۹%‏)‎-۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎-۲.۱۷%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎-۲.۱۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 2۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎-۲.۸۸%‏)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۴%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۴۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎-۲.۶۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۰۹%‏)‎-۲۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۴۳%‏)‎-۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎-۱.۳۴%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۳%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(‎-۱.۶۶%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۱.۴۳%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۱%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۲%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۹%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۸۰%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۱۱%‏)‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۸۵%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
تیبا۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۲.۵۶%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
تیبا 2۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۶۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۲.۲۱%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۲.۱۳%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DAبه زودی۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۳.۰۶%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DAبه زودی۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۲.۶۳%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(‎-۲.۴۷%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۱.۵۱%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۲.۹۱%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DAبه زودی۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۲.۲۹%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (با لاینر)۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال)۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۹%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۴۷%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۸۳%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۳.۶۴%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۱%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۶%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۹%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۱۹%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۰%‏)‎-۷۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۷۴%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۴.۳۱%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۴۲%‏)‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۱%‏)‎-۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۵%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۹۳%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰(‎-۳.۷۶%‏)‎-۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰(‎-۲.۵۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۹%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۱%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۰۲%‏)‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۹۰%‏)‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۱۵%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۵۳%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(‎-۳.۱۰%‏)‎-۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۰۴%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۳۵%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا اتوماتیک۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۷۰%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۸%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۱%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۱%‏)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۹%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۱.۶۴%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰