قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎-۲.۰۴%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎-۱.۳۲%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎-۰.۹۷%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۰%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۵۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۷%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۰۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۵%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(‎-۲.۴۶%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۳%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۱.۴۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏