قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشیناموجود۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجود۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۲.۶۴%‏)‎-۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیباناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
سایناناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
اطلس---به زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DAبه زودی۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DAبه زودی۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۱.۳۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۲.۲۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DAبه زودی۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۲.۹۱%‏)‎-۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (با لاینر)۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۵.۰۶%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورتبه زودی۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)به زودی۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۷%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۳%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۳%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب