نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییرنام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییرنام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییرنام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییرنام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییرنام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۸۷%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۳۱%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۲.۴۲%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۵۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۱.۵۴%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۲.۷۴%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۸۷%‏)‎-۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎-۲.۸۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎-۳.۳۹%‏)‎-۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۸%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۲%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎-۱.۵۵%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۹%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۹%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎-۱.۳۸%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۹%‏)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۲.۱۷%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۵%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۲.۱۳%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۷%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۳.۵۵%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۶۱%‏)‎-۹۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۱.۱۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎-۱.۴۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۸۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۲.۲۵%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۱.۵۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۰.۹۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۱.۶۳%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۱.۵۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۱.۸۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۸%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۶%‏)‎-۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۶%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۴%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۸۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۴%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۰۸%‏)‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۹%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۵%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۱۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۶%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۴%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۳%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۰۳%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۴%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۳۷%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۸%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۵%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۳%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۲۴%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۱%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۷۴%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۰۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۸%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۲.۳۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۴۴%‏)‎-۶۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۵%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏