قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۵,۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۴۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس موتور XU7P۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (ارتقاء)۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۴۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۵۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۵۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۱۰%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۷%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۳۲%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎-۱.۰۹%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)ناموجود۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎-۱.۶۷%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۸۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۶۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 )۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۰.۶۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXR۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین (استاندارد)۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۸%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۵۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (دوگانه سوز)به زودی۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS55به زودی۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
زوتی DL5۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
رسپکت 2۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰