قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس موتور XU7P۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (فول)۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۰.۲۳%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (ارتقاء)۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۲.۰۴%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۱۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۲۹%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎۰.۰۸%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء)۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء)۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۴۲%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۳,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰(‎-۰.۹۳%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۷۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۴۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۱%‏)‎۲۷,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎۰.۹۰%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎۱.۶۹%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎-۲.۸۰%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۸%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاین مکس بنزینیبه زودی۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین G (استاندارد)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎۰.۱۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(‎۰.۷۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎-۲.۹۴%‏)‎-۸,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (دوگانه سوز)به زودی۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎۱.۷۵%‏)‎۲۶,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎۱.۲۱%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS55به زودی۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
زوتی DL5۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۸%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۹%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(‎۱.۱۱%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۸%‏)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۳%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۷%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۰%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۱%‏)‎-۹۹,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای کرتابه زودی۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎۰.۴۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۳۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت 2۱,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۰۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۳%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰