قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۰%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎۰.۹۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۱۴%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۱.۸۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۱.۰۲%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۱۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب