ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو دستی۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۴%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۹%‏)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا S۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (با لاینر)۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۲%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۶۲%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰


هیوندای - Hyundai
هیوندای النترا 2018۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۵۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای 1401H 350۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۰۶%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۱۱%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سانتافه 2017۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سانتافه 2018۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۲%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۳۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا سورنتو 2017۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۹%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو کولئوس 2018۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۰۴%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو تلیسمان 2018۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۰۵%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کپچر 2017۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۹۲%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۹۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۲%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید ICON۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۹۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید lounge۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن پاسات۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی - Mini
مینی کانتری من S، 2018۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب