قیمت خودرو های داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰(‎۲.۹۶%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰(‎۱.۹۸%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰(‎۲.۷۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰(‎۳.۸۶%‏)‎۲۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۳.۱۷%‏)‎۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰(‎۱.۲۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو دستی۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰(‎۲.۱۳%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰(‎۲.۴۰%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰(‎۵.۹۱%‏)‎۳۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰(‎۵.۰۰%‏)‎۳۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰(‎۴.۶۶%‏)‎۳۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰(‎۷.۶۹%‏)‎۵۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۹.۵۳%‏)‎۶۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰(‎۵.۷۳%‏)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 2۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰(‎۲.۴۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰(‎۵.۳۴%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰(‎۳.۷۱%‏)‎۲۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰(‎۳.۱۳%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰(‎۳.۹۰%‏)‎۳۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۴۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۸۵%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(‎۲.۱۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰(‎۲.۲۸%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰(‎۲.۵۱%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰(‎۱.۴۸%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰(‎۱.۷۶%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰(‎۰.۵۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۶%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰(‎۱.۲۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیبا 2۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰(‎۲.۲۲%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰(‎۱.۴۸%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰(‎۱.۹۵%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰(‎۲.۲۲%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک پلاس اتوماتیک۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰(‎۱.۳۹%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰(‎۲.۹۰%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎۱.۵۷%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰(‎۱.۴۱%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰(‎۱.۶۸%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰(‎۴.۰۶%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (آپشنال)۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎۳.۸۵%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال)۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۸۸%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰(‎۶.۱۴%‏)‎۳۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰(‎۴.۸۰%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰(‎۴.۹۰%‏)‎۳۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس)۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۵%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۷%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۴%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۶%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۰.۹۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۲.۵۹%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۸%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۴۲%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۸%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۱۳%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۲۳%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۷%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۸۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۰۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۳.۵۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۲۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۳%‏)‎۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
جک J4 (آپشنال)۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۰%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۳۱%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۶%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۲۱%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۱۷%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۶۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۹۰%‏)‎۲۸,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(‎۵.۵۹%‏)‎۳۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۰۵%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۷%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۲۲%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۱۲%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۹%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
قیمت خودرو های وارداتی
هیوندای - Hyundai
هیوندای النترا 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای i20 (مونتاژ). 1397۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2017۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2018۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2017۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو کولئوس 2018۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو تلیسمان 2018۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کپچر 2017۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید ICON۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید lounge۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h۱۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپDynamic۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن پاسات۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی - Mini
مینی کانتری من S، 2018۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب