قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس موتور XU7P۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (فول)۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۲۲%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (ارتقاء)۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۰۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۴۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۵۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۰۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۱.۳۲%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰(‎-۱.۰۴%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎-۰.۶۶%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء)۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۸۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء)۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۷۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۰۹%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۱.۳۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۴۸%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰(‎-۱.۶۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎-۲.۴۳%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۷۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۱.۵۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۷۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(‎-۱.۴۸%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۱.۲۲%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۵.۱۳%‏)‎-۴۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎-۲.۷۴%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎-۱.۰۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎-۲.۲۲%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۰%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
شاین مکس بنزینیبه زودی۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎۰.۱۲%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎۰.۲۱%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎-۱.۲۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR-L (استاندارد)۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰(‎-۱.۵۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXL (استاندارد)۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین G (استاندارد)۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎۰.۴۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎۰.۶۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)به زودی۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS55به زودی۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
زوتی DL5۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستی۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (دستی)۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۱%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۳۷%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو7 پرو پرمیوم۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۸%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۲%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎-۳.۰۱%‏)‎-۶۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(‎۰.۲۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای کرتابه زودی۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۶۲%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۳۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت 2۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۲۷,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۷%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۴%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۰%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۶%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y7۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۰%‏)‎-۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۵%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏