به گزارش مسترتشخیص، در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۹۴ هزار کیلومتر ۸۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۶۰ هزار کیلومتر، ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت روز انواع خودرو ساندروبرندمدلکارکردقیمت (تومان)

رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۹۴,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۷۰,۰۰۰۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۷۶۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک۱۳۹۷۵۶,۰۰۰۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۱۴۲,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۹۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۵۱۴۹,۰۰۰۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۷۶۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما