به گزارش مسترتشخیص، بر اساس قیمت خودروهای صفرکیلومتر امروز، قیمت پراید وانت صفر سال ۱۴۰۲ به حوالی ۲۹۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت پراید صفر ۱۴۰۱ مدل ۱۵۱ نیز حوالی ۲۸۰ میلیون تومان است.

رندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)

پراید ۱۵۱ SE۱۴۰۲|سایپا DAصفر۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۵۱ SE
۱۴۰۲|سایپا DAصفر  (کارخانه)۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰
پراید ۱۵۱ SE
۱۴۰۲|سایپا لاینرصفر۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۵۱ SE
۱۴۰۲|سایپا لاینرصفر  (کارخانه)۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰
پراید ۱۵۱ SE
۱۴۰۲|سایپاصفر۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۵۱ SE۱۴۰۱|سایپاصفر۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع : اقتصادآنلاین