به گزارش مسترتشخیص، قیمت لیفان X۷۰ اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ ، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است که در یک هفته اخیر ۶۰ میلیون کاهش قیمت داشته است.

همچنین لیفان X۶۰ اتوماتیک  کارکرده مدل ۱۳۹۶ در بازار ۶۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت لیفان X۶۰ دنده ای کارکرده مدل ۱۳۹۴ امروز ۵۲۰ میلیون تومان است.

لیفان X۵۰ اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ هم امروز ۴۸۵ میلیون تومان است.

قیمت لیفان X۵۰ دنده ای مدل ۱۳۹۶ نیز ۴۷۰ میلیون تومان است.

قیمت ماشین لیفان ۸۲۰ اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ هم امروز ۹۳۰ میلیون تومان معامله شد.

X۶۰ دنده ای۱۳۹۴۱۳۴,۴۰۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
X۶۰  اتوماتیک۱۳۹۶۱۲۵,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
X۵۰ (دنده ای)۱۳۹۶۸۸,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
X۵۰(اتوماتیک)۱۳۹۵۹۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۰۱۳۸۸۲۶۳,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۳۹۱۲۱۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۱۳۹۵۵۳,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
X۷۰۱۴۰۰۳۶,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
X۷۰۱۴۰۱ | خودروسازان بمصفر ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع: تجارت‌نیوز