به گزارش مسترتشخیص، محمد علی تیموری امروز‌ در نشستی خبری درباره قیمت چانگان های وارداتی و زمان عرضه آنها به بازار گفت: قیمت تمام شده درب گمرک چانگان حدود 900 میلیون است که با توجه به سود 15 درصدی در نظر گرفته شده و محاسبه تمام هزینه ها از جمله عوارض و ارزش افزوده و غیره، قیمت تمام شده آن بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون تومان نخواهد بود و این در حالی است که قیمت این خودرو در بازار حدود دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است.

وی افزود: تمرکز ما امسال تحویل خودروها در زمانی به نسبت کمتر از پارسال است و برنامه ریزی ما برای تحویل خودرو زیر یکصد روز است.

منبع: تسنیم