به گزارش مسترتشخیص، قیمت برلیانس v۵ دست دوم مدل ۱۳۹۴ کارکرده در بازار خودرو ۹۶۰ میلیون تومان است.

قیمت ماشین برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک دست دوم مدل ۱۳۹۷ در بازار ۶۹۰  میلیون تومان است مدل دنده ای ۱۳۹۷ این خودرو نیز ۶۳۰ میلیون تومان است.

برلیانس H۲۲۰ دنده ای کارکرده مدل ۱۳۹۷ نیز ۴۰۰ میلیون تومان است.

قیمت برلیانس کارکرده مدل H۳۲۰ اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ نیز در بازار خودرو ۶۵۰ میلیون است.

برلیانس کراس اتوماتیک هم ۸۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

قیمت بازار انواع خودرو برلیانس برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)

۱۳۹۴۱۴۱,۰۰۰  ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ دنده ای۱۳۹۷۱۴۵,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ اتوماتیک۱۳۹۷۹۴,۰۰۰  ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ اتوماتیک۱۳۹۶۷۲,۰۰۰  ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ دنده ای۱۳۹۶۸۸,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ اتوماتیک۱۳۹۵۱۶۹,۳۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ دنده ای۱۳۹۷۱۳۶,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۲۰ اتوماتیک۱۳۹۶۱۸۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۲۰ دنده ای۱۳۹۷۱۷۵,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کراس۱۳۹۹۳۵,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع: تجارت نیوز