به گزارش مسترتشخیص، سپهر دادجوی توکلی از قیمت‌گذاری ۴ خودروی جدید توسط شورای رقابت خبر داد.

سخنگوی شورای رقابت افزود: محاسبه قیمت ۴ خودروی مونتاژی با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان خودروی جدید در جلسه ۶۱۹ شورای رقابت به رای گذاشته شد و مصوب شد .

قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه چهار خودروی مونتاژی به شرح ذیل است.

خودروی X33 CROSSCVT   محصول مدیران خودرو به قیمت 7.850.000.000 ریال

خودروی X33 CROSS MT محصول مدیران خودرو به قیمت 6.850.000.000 ریال

خودروی KMC A5 محصول کرمان موتور به قیمت 10.576.504.058 ریال

خودروی KMC X5 محصول کرمان موتور به قیمت 11.362.426.078 ریال

منبع : فارس