مسترتشخیص- سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور درباره اینکه چرا خودروهای وارداتی بازیکنان تیم ملی فوتبال پلاک نشده است، اظهار داشت: تا مصوبه صریح دولت را نبینیم، اجازه پلاک شدن خودروهای وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال را نمی‌دهیم.

وی افزود: خودروهای لوکس و آمریکایی که عامل تفاخر است را پلاک نمی‌کنیم. بعضی از این خودروها هم مشکلات گمرکی دارند ولی باید بگویم تا الان هیچکدام از آنها پلاک نشده است.

پس از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 2022 به اعضای تیم از طرف ریاست جمهوری حواله خودرو داده شد که البته تعداد افرادی که این مجوزها را دریافت کرده و خودروهای وارد شده در یک سال اخیر حواشی زیادی ایجاد کرده است.

طبق گفته یکی از بازیکنان فوتبال تیم ملی، خودرو او حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد.

منبع: ایران جیب