وزیر صمت گفت: سیاست متعادل سازی بازار و رقابت میان محصولات را دنبال و از همین رو به دنبال حذف انحصار و آزادسازی قیمت ها برای صنایع خودروسازی هستیم.

به گزارش مسترتشخیص، واردات خودروهای الکتریکی و هیبریدی به بازار خودرو کشور شائبه «مصرف گرایی» در صنعت خودرو را افزایش داده است، کارشناسان معتقد هستند که صنعت خودرو کشور توان «چانه زنی» با چینی ها برای جذب فناوری تولید خودروهای الکتریکی یا حتی دسترسی به دانش فنی باتری را ندارد. از سوی چین را می توان فعلا قدرت برتر در تولید و زنجیره تامین خودروهای برقی و باتری در دنیا معرفی کرد. متاسفانه فقدان استراتژی توام با سیاستگذاری های صنعتی اشتباه پیشرفت در صنایع خودروسازی را متوقف و فاصله تکنولوژی را افزایش داده است. 

گفت و گو با علی آبادی وزیر صمت را در ادامه می خوانید:

* به عنوان پرسش نخست، برنامه واردات خودروهای الکتریکی به کشور در کنار عدم توان تولید داخلی آن ها شائبه مصرف گرایی به جای انتقال دانش فنی از چین به داخل را ایجاد می کند، نظر شما در این خصوص چیست؟

قویا تایید می کنم که در حال حاضر صاحب فناوری هستیم، خودروهای برقی که توسط شرکت های خودروساز در حال معرفی یا عرضه هستند، برنامه داخلی سازی ۲۰ تا ۵۰ درصدی دارند. سال آینده خودروهای به بازار عرضه خواهیم کرد که بیشتر از ۸۰ درصد ساخت داخل دارند.

* براساس شواهد کشور چین در حال حاضر زنجیره تامین باتری دنیا را کنترل می کند، آیا این کشور حاضر به انتقال تکنولوژی فناوری ساخت باتری به زنجیره تامین خودروسازان داخلی است؟

در حال حاضر به دنبال احداث یک کارخانه باتری مخصوص خودروهای برقی و هیبریدی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در سال هستیم، همچنین برنامه ریزی با یک شرکت دیگر جهت ساخت یک کارخانه دیگر باتری را نیز انجام دادیم. فناوری باتری به صورت روزانه در حال تغییر است، ما نیز تلاش به ارتقا دانش ساخت این قطعه مهم را با فناوری های جدید داریم.

* شما پیشتر مدعی شدید که خودرو برقی با تکنولوژی جدید دارید، آیا این خودرو جهت معرفی به اصحاب رسانه خواهید داد؟

بله، خودرو فعلی من دارای فناوری موتور در چرخ است که گاهی در نمایشگاه های خودرو نیز معرفی شده است.

* به عنوان سوال پایانی، پیشنهاد تعرفه واردات خودروهای برقی را شما ارائه کردید؟ آیا نظام قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف خواهد شد؟

در پاسخ به سوال نخست شما تعرفه واردات خودروهای برقی را وزارت صمت ارائه نکرده است، در پاسخ به سوال دیگر شما باید بگویم سیاست متعادل سازی بازار و رقابت میان محصولات را دنبال می کنیم. از همین رو به دنبال حذف انحصار و آزادسازی قیمت ها برای صنایع خودروسازی هستیم.

منبع : بازار