جدیدترین قیمت رینگ های شرکتی محصولات ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه 22 آذرماه 1402 منتشر شد.

لیست قیمت:
 

 مدلسایزقیمت یک حلقه
(تومان)
رینگ دنا توربورینگ دنا توربو144.800.000
رینگ 10 پررینگ 10 پر154.800.000
رینگ اسپرت استرامبولیرینگ اسپرت
استرامبولی
154.750.000
رینگ چلنچررینگ چلنچر164.650.000
رینگ اچ سی کراسرینگ اچ سی کراس164.600.000
رینگ استپ ویرینگ استپ وی154.600.000
رینگ 5 پر لنزورینگ 5 پر لنزو154.550.000
رینگ اسپرت استرامبولیرینگ اسپرت استرامبولی164.550.000
رینک اسپرت 16 پررینک اسپرت 16 پر164.550.000
رینگ اسپرت 15 پررینگ اسپرت 15 پر164.550.000
رینگ 7 پر شاهینرینگ 7 پر شاهین154.380.000
رینگ اچ سی کراس لوله ایرینگ اچ سی کراس لوله ای164.350.000
رینگ ساندرو استپ ویرینگ ساندرو استپ وی154.350.000
رینگ فابریک شاهین رینگ فابریک شاهین 154.250.000
رینگ اسپرت ووسن چرخشیرینگ اسپرت ووسن
چرخشی
154.200.000
رینگ تندر 90رینگ تندر 90154.150.000
رینگ 5 پر 029رینگ 5 پر 029154.125.000
رینگ شاخ گوزنیرینگ شاخ گوزنی153.700.000
رینگ 15 پررینگ 15 پر153.650.000
رینگ 11 پررینگ 11 پر153.600.000
رینگ 7 پررینگ 7 پر153.600.000
رینگ ستاره ایرینگ ستاره ای143.600.000
رینگ 5 پر دو شاخ طرح دناییرینگ 5 پر دو شاخ
طرح دنایی
153.600.000
رینگ 3 پر 3 شاخرینگ 3 پر 3 شاخ143.500.000
رینگ 11 پر سایپاییرینگ 11 پر سایپایی143.450.000
رینگ 5 پر دو شاخرینگ 5 پر دو شاخ153.400.000
رینگ خرچنگیرینگ خرچنگی153.375.000
رینگ 4 پر پرایدیرینگ 4 پر پرایدی133.370.000
رینگ 5 پررینگ 5 پر153.300.000
رینگ صلیبیرینگ صلیبی153.250.000
رینگ چلنجررینگ چلنجر153.250.000
رینگ 3 پر پرایدیرینگ 3 پر پرایدی133.235.000
رینگ صلیبیرینگ صلیبی143.225.000
رینگ 5 پر 2 طرف شمشیریرینگ 5 پر 2 طرف
شمشیری
143.200.000
رینگ تورنادورینگ تورنادو143.200.000
رینگ 11 پررینگ 11 پر143.150.000
رینگ شمشیریرینگ شمشیری143.150.000
رینگ 5 پر دو شاخرینگ 5 پر دو شاخ143.100.000
رینگ 5 پررینگ 5 پر143.100.000
رینگ 5 پررینگ 5 پر143.100.000
رینگ خرچنگیرینگ خرچنگی143.100.000
رینگ ساینا چرخشیرینگ ساینا
چرخشی
143.750.000

 منبع: ایران جیب