مسترتشخیص-قیمت روز و جدید انواع خودرو‌های خارجی در تاریخ 5 آذر ماه بررسی شد.

منبع: تجارت نیوز