به گزارش مسترتشخیص، آمار ارائه شده از عملکرد خودروسازان بزرگ همچنین نشان می دهد این سه بنگاه تولیدی در آذرماه در مجموع ۱۰۸ هزار و ۴۱۵ دستگاه خودرو تولید کرده‌ و ۱۱۵ هزار و ۸۲۰ دستگاه هم فاکتور کرده‌اند.

تولید بیش از 60 هزار خودرو در ایران خودرو

آمار یادشده همچنین حاکی از آن است که ایران خودرو در آذر ماه سال جاری در مجموع ۶۰ هزار و ۶۶۵ دستگاه خودرو تولید کرده و در مقابل برای ۶۴ هزار و  ۹۵۲ دستگاه خودرو فاکتور تجاری صادر کرده است.

ایران‌خودرو ۳۵ هزار و ۵۰۱ دستگاه محصولات گروه پژو و ۵۸۴۵ دستگاه از محصولات خانواده سمند در نهمین ماه از سال ۱۴۰۱ تولید کرده و برای ۳۸ هزار و ۵۵۳ دستگاه از انواع پژوها و ۶۸۰۷ دستگاه محصولات سمند فاکتور فروش صادر کرده است.

همچنین ایران‌خودرو به ترتیب ۹۲۰۶ دستگاه دنا، ۳۲۹۷ دستگاه رانا و ۴۲۴۸ دستگاه تارا تولید کرده که به ترتیب ۸۱۳۷ دستگاه دنا، ۳۳۰۶ دستگاه رانا و ۳۹۰۹ دستگاه تارا در آذر ماه امسال فاکتور فروش صادر کرده است. این گروه خودروسازی در آذر امسال ۱۳۷۰ دستگاه خودرو هایما  نیز تولید کرده و ۱۹۱۵ دستگاه هم فروخته است.

ضمن اینکه ۱۱۹۸ دستگاه از سایر محصولات این گروه خودروسازی در آمار تولید این ماه و ۲۳۲۵ دستگاه هم در آمار فروش آنها ثبت شده است.

تولید نزدیک به 35 هزار خودرو در سایپا

سایپا در جایگاه دیگر خودروساز بزرگ کشور در آذر ماه سال جاری در مجموع ۳۴ هزار و ۷۶۱ دستگاه خودرو تولید کرده و در مقابل برای ۳۸ هزار و ۱۳۲ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است.

گروه خودروسازی سایپا همچنین در نهمین ماه از سال جاری ۴۷۲۶ وانت پراید (سایپا ۱۵۱) تولید کرده و ۴۳۴۸ دستگاه از این محصول را تجاری‌سازی کرده است. همچنین ۳۹۴۲ دستگاه شاهین تولید کرده که ۳۵۰۲ دستگاه از آن را فروخته است.

در یک‌ماهه آذر، سایپا در مجموع ۲۶ هزار و ۰۹۳ دستگاه از محصولات خانواده ایکس200 (تیبا، ساینا و کوییک) به تولید رساند. این خودروساز ۳۰  هزار و ۲۸۲ دستگاه از محصولات این خانواده را در این ماه تجاری‌سازی کرده است.

تولید نزدیک به 13 هزار خودرو در پارس خودرو

همچنین شرکت پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه گروه سایپا در ماه آذرماه ۱۲ هزار و ۹۸۹ دستگاه خودرو تولید و ۱۲ هزار و ۷۳۶ دستگاه فروخته است. از تعداد خودروهای تولیدی پارس‌خودرو در ماه آذر سال امسال، ۶۸۳۰ دستگاه مربوط به محصولات گروه Q۲۰۰ است که آمار فروش ۶۷۰۶ دستگاهی از این محصولات دیده می‌شود.

در این ماه ۵۹۷۸ دستگاه کوییک معمولی دنده‌ای و ۵۲ دستگاه کوییک پلاس اتوماتیک تولید شده که همه آنها فروخته شده است.

پارس خودرو در آذر ماه سال جاری نیز تولید و فروش کوییک S نداشته  است، اما در گزارش عملکرد خود در این ماه تولید ۱۲۹ دستگاه بدنه پراید نیز داشته است که به گفته سایپا (با توجه به ممنوعیت تولید پرایدها از سال ۱۳۹۸) برای گارانتی و وارانتی خودروهای موجود در بازار تولید می‌شوند، اما فروشی نداشته است.

منبع: ایسنا