مسترتشخیص- با ارسال دعوتنامه تسویه حساب خودرو جدید شاین مکس بنزینی از سوی ایران خودرو به مشتریانی که قبلا این خودرو را پیش خرید کرده بودند، قیمت نهایی این محصول نیز مشخص شد.

قیمت نهایی این خودرو برای مشتریان، 1.550.000.000 تومان تعیین شده است.

این خودرو با مدل 2023 به مشتریان تحویل داده خواهد شد.

منبع: ایران جیب