مسترتشخیص- صبح دیروز دعوتنامه تسویه حساب برای مشتریانی که قبلا خودروهای هیوندای اکسنت و هیوندای النترا وارداتی 2023 را در سامانه یکپارچه انتخاب کرده بودند، صادر شد.

* قیمت نهایی Hyundai - Accent وارداتی مدل 2023 کرمان موتور:

1/865/000/000 تومان

* قیمت نهایی Hyundai - Elantra وارداتی مدل 2023 سوی شرکت کرمان موتور:

2/200/000/000 تومان

منبع: ایران جیب