مسترتشخیص- شورای رقابت در جلسه 615، قیمت سه خودروی مونتاژی دیگر را مصوب کرد.

قیمت درج شده بدون مالیات و شماره گذاری و ... می باشد.

قیمت جدید 3 خودرو مونتاژی

 منبع : ایران جیب