به گزارش مسترتشخیص، تعرفه واردات در نظر گرفته شده برای خودروهای ۱۵۰۰ سی سی و کمتر، ۵۵ درصد و برای بیشتر از ۱۵۰۰ سی سی ۷۵ درصد لحاظ می شود.

شایان ذکر است که مدیران شرکت کوشا خودرو اعلام کرده اند که قیمت گمرکی دو محصول کیا K5 و اسپرتیج نیز به زودی اعلام خواهد شد.

قیمت پایه بدون احتساب هزینه شماره گذاری و …منبع: ایران جیب