به گزارش مسترتشخیص، احسان خاندوزی گفت: هیچ شرکتی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد، مگر اینکه بر اساسی صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین با مجوز شورای رقابت افزایش قیمت انجام شود.  

وی ادامه داد: اگر در زمان خرید به خریدار قیمت اعلام شده باشد در زمان تحویل هم همان خودرو با همان قیمت باید تحویل مشتری شود و اگر در این زمینه هر تخلفی صورت گرفته شده باشد، حتما وزارت صمت پیگیری می‌کند و سامانه‌ای برای  شکایت مردمی راه‌اندازی می‌شود.

منبع : مهر