مسترتشخیص- شرکت خودروسازی کرمان موتور در نظر دارد فروش تعدادی از محصولات خود را به صورت اقساطی از هفته آینده آغاز نماید.

این طرح از تاریخ شنبه 14 مردادماه 1402 به مدت 2 هفته فعال خواهد بود.


منبع: ایران جیب