مسترتشخیص- طرح جدید فروش با شرایط ویژه خودرو جک J4 با اقساط 48 ماهه ویژه آذرماه 1402 از سوی کرمان موتور آغاز شد.

شرایط فروش:

منبع: ایران جیب