یاتاق زدن خودرو

نحوه عملکرد سیستم استاپ استارت خودرو

/what-is-car-stop-start-system

خودروهای جدید به سیستم استاپ استارت مجهز شده‌اند و این سیستم برای کاهش مصرف سوخت در خودروها استفاده می‌شود.