گیربکس

بهترین گیربکس کدام است؟

/what-is-the-best-gearbox

اولین فاکتور اساسی برای یک خودروساز به عنوان مالک یک بیزینس دارای تراکنش‌های مالی بسیار عظیم، موضوع قیمت است. خودروساز باید پیش از ورود به فرایند طراحی و تولید یک گیربکس اتوماتیک، از زیر و بم‌های مالی این پروژه آگاه باشد.