گواهینامه معلولان

اقدامات لازم برای اخذ گواهینامه معلولان

/necessary-measures-to-obtain-a-certificate-for-the-disabled

افرادی که دارای نوع و درصدی از معلولیت هستند باید روند سخت‌تر، طولانی‌تر و پیچیده‌تری را نسبت به افراد دیگر برای دریافت گواهینامه را طی کنند. در این مقاله شرایط اخذ این مدرک را بخوانید.