گواهینامه

مادران برای شرکت در سامانه یکپارچه خودرو، گواهینامه می‌خواهند؟

/do-mothers-want-a-certificate-to-participate-in-the-integrated-car-system

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام کرد تنها شرط در نظر گرفته شده برای ثبت‌نام مادران در طرح یکپارچه خودرو، داشتن دو فرزند و بیشتر طبق قانون جوانی جمعیت و مسدود داشتن وجه ۱۰۰ میلیون تومانی در حساب وکالتی آن‌هاست.