کیفیت پایین خودرو

انتقاد معاون وزیر نفت از کیفیت پایین خودروها

/criticism-of-the-deputy-minister-of-oil-on-the-low-quality-of-cars

معاون وزیر نفت گفت: در سال ۹۹ مصرف هر خودرو در ایران در روز ۲.۸ لیتر بوده است که این عدد به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۳.۱ لیتر، ۳.۴ لیتر و ۳.۷ لیتر رسیده است که این موضوع ناشی از پایین بودن کیفیت خودروها و افزایش ترددها است.